Grote Kerk Breda

Graag zet ik mij in voor de stad Breda. Ik ben als lid van het aquisitieteam van de Grote Kerk betrokken bij het werven van leden voor het Genootschap van de Grote Kerk. Met dit Genootschap doet de Grote Kerk een beroep op bedrijven en instellingen om lid t worden en op deze wijze bij te dragen aan het instant houden van de Grote Kerk van Breda. Inmiddels hebben al 24 bedrijven zich hierbij aangesloten.